Üreti̇m

Uzmanlığımız

Korozo, pazarın teknik gerekliliklerini karşılarken, üretim süreçlerimizi diğer tedarikçilerden ayrıştıran yenilikçi çözümler geliştirir ve ticarileştirir. Bilgi birikimimiz, tekstil, plastik ve konversiyondaki teknolojik uzmanlığımıza dayanır. Korozo, dokuma, örme tekstüre iplik, kaplama, konversiyon, ekstrüzyon teknolojilerinde uzmanlaşmıştır.

Endüstri 4.0

Kaynaklarımız ve yeni teknolojiler sayesinde elde ettiğimiz yeni fırsatları; verimliliğimizi ve becerilerimizi artırmak, büyümemizi desteklemek ve değer yaratmak için kullanıyoruz. Ürünlerimizi, endüstriyel süreçlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.