Sürdürülebi̇li̇rli̇k

Çevremize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, küresel hijyen bileşenleri sektöründe lider konumumuzu korumak amacıyla, çalışanlarımız, paydaşlarımız ve toplumumuz için sürdürülebilir bir sektör yaratma konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Bu sürdürülebilirlik raporunda, paydaşlarımıza çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim taahhütlerimizi, inisiyatiflerimizi, hedeflerimizi ve performans sonuçlarımızı sunuyoruz. Bu rapor, tüm Korozo şirketlerinin faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik performansını kapsar.

Raporun içeriği, raporlama döneminde gerçekleştirilen önceliklendirme analizinin sonuçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Korozo’nun öncelikli konularını, taahhütlerini, faaliyetlerini ve raporun kapsamını belirlemede Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri referans alınmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yanı sıra, Korozo’nun 2011 yılından bu yana imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızın genel çerçevesini oluşturmaktadır.

KOROZO, çevre üzerindeki etkisini en aza indirebilmek için sürdürülebilir uygulamalar gerçekleştirmektedir. Şirket, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması, israfın azaltılması, çevre kanunlarına ve yönetmeliklerine uyulması, geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetlerinin desteklenmesi için özen göstermektedir.

Ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirirken yenilikçi ürünler sunma kararlılığımızı sürdürüyoruz.